چگونه فرآیند اشکال‌زدایی را در تجهیزات شبکه ساده و کارآمدتر کنیم؟